Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 26  pokazuj  pozycji

OZP.26.2.38.2024.DUB Dostawa drukarek etykietowych i akcesoriów do drukarek na potrzeby Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-04-05 2024-04-12 11:00 2024-04-24
OZP.26.2.27.2024.KBA Dostawa olejów do kosiarek i odśnieżarek wraz z osprzętem. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-03-15 2024-03-21 11:00 2024-03-15
LCIT-AO-II.252.183.2022.KBA Usługa zlecenia prac porządkowych, na działce nr 322/5 o pow. 0,1975 ha, położonej we Włodawie przy ul. Granicznej 8 Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-30 2023-01-05 11:00 --
LCIT-AO-II.252.165.2022.KBA Wywóz odpadów komunalnych wraz z wydzierżawieniem pojemników dla nieruchomości położonej w Zamościu przy ul. Partyzantów 94 Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-15 2022-12-20 11:00 2022-12-21
LCIT-AO-II.252.146.2022.ADN Dostawa elektrycznego siłownika obrotowego do nieruchomości LCIT – Lubartów, ul. Leśna 1 Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-11-25 2022-11-30 11:00 2022-12-01
LCIT-AO-II.252.142.2022.ADN Dostawa kosy i kosiarek oraz części do sprzętu ogrodniczego z podziałem na części Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-11-24 2022-11-30 13:00 2022-12-06
LCIT-AO-II.252.109.2022.KBA Dostawa przenośnych nagrzewnic olejowych wraz z akcesoriami Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-10-13 2022-10-19 11:00 2022-10-19
LCIT-AO-II.252.101.2022.KBA Dostawa przenośnych nagrzewnic olejowych wraz z akcesoriami Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-10-04 2022-10-10 11:00 2022-10-11
LCIT-AO-II.252.93.2022.KBA Przeglądy okresowe nieruchomości zarządzanych przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-09-20 2022-09-30 11:00 2022-10-06
LCIT-AO-II.252.91.2022.KBA Przegląd techniczny, obsługa serwisowa oraz awaryjna kotłowni i węzłów cieplnych. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-09-16 2022-09-22 11:00 2022-10-12
LCIT-AO-II.252.81.2022.KBA Zakup i dostawa akcesoriów komórkowych Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-08-04 2022-08-09 11:00 2022-08-09
LCIT-AO-II.252.80.2022.KBA Dostawa wykonanych na wymiar verticali wraz z montażem w budynku położonym w Zamościu przy ul. Partyzantów 94, stanowiącym współwłasność Województwa Lubelskiego. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-07-21 2022-07-26 11:00 2022-07-26
LCIT-AO-II.252.73.2022.KBA Zakup wymiennika płytowego. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-07-12 2022-07-18 11:00 2022-07-18
LCIT-AO-II.252.69.2022.KBA Zakup i dostawa telefonów komórkowych. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-07-12 2022-07-18 11:00 2022-07-19
LCIT-AO-II.252.68.2022.KBA Dzierżawa pojemnika na odpady zmieszane (poj. 1100 l) wraz z odbiorem odpadów komunalnych w miejscowości Łysołaje-Kolonia gm. Milejów, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-07-06 2022-07-11 11:00 2022-07-11
LCIT-AO-II.252.66.2022.MBU Dostawa i montaż drzwi do pomieszczeń magazynowych pełniących rolę archiwum w Filiach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie przy ul. Mickiewicza 37, Zamościu przy ul. Partyzantów 94 oraz w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14 Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-06-30 2022-07-07 11:00 2022-07-13
LCIT-AO-II.252.60.2022.KBA Dzierżawa pojemnika na odpady zmieszane (poj. 1100 l) wraz z odbiorem odpadów komunalnych w miejscowości Łysołaje-Kolonia gm. Milejów, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-06-07 2022-06-10 11:00 2022-07-29
LCIT-AO-II.252.21.2022.WIR Dostawa wykonanych na wymiar rolet kasetowych wraz z montażem w budynku położonym w Chełmie przy ul. Mickiewicza 37, stanowiącym własność Województwa Lubelskiego. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-02-28 2022-03-04 11:00 2022-03-16
LCIT-AO-II.252.9.2022.MBU Usługa zlecenia prac porządkowych na działce nr 322/5 o pow. 0,1975 ha, położonej we Włodawie przy ul. Granicznej Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-02-01 2022-02-07 11:00 2022-02-07
LCIT-AO-II.252.67.2021.ADN Rozbudowa infrastruktury zaplecza budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2021-11-29 2021-12-03 11:00 2022-05-02
LCIT-AO-II.252.40.2021.BRP Usługa przeglądów technicznych, obsługi serwisowych kotłowni olejowych, gazowych i węglowo-miałowych, węzłów cieplnych, przeglądów z UDT oraz pomiarów elektrycznych w pomieszczeniach technicznych kotłowni oraz węzłów cieplnych w obiektach administrowanych przez LCIT Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-09-17 2021-09-23 12:00 2022-05-02
LCIT-AO-II.252.39.2021.BRP Zakup i dostawa telefonów komórkowych. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-09-08 2021-09-14 13:00 2022-05-02
LCIT-AO-II.252.37.2021.BRP Zakup i dostawa telefonów komórkowych Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-09-01 2021-09-07 13:00 2022-05-02
LCIT-AO-II.252.22.2021.MGG Sukcesywna dostawa płynów eksploatacyjnych, kosmetyków i akcesoriów samochodowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej przez okres 12 miesięcy dla potrzeb Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii (LCIT) Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-06-28 2021-07-02 11:00 2021-07-12
LCIT-AO-II.252.18.2021.MGG Zakup usługi zestawienia łącza oraz dostępu do sieci Internet z operatorską gwarancją przepustowości w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-06-15 2021-06-21 11:00 2021-06-21

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa